2013-11-14

Reviderad förordning om producentansvaret för förpackningar

Sedan den 12 november 2013 har förordningen 2006:1273 kompletterats med 2013:757.

Vissa ändringar/förtydliganden har skett i förpackningsförordningen (2006:1273). Innehållet är i princip detsamma, bilaga 1-3 har tagits bort och ersatts med paragrafer osv. Förordningen SFS 2013:757 trädde i kraft den 12 november 2013.

Förordning SFS 2013:757 kompletterar tidigare SFS 2006:1273.

Läs mer om producentansvaret.