2013-11-15

Lyft för återvinningen i Bergs kommun

Förbättringsåtgärder har genomförts vid tre återvinningsstationer och en återvinningscentral i Bergs kommun som ligger i landskapen Jämtland och Härjedalen.

Sedan den 12 november har FTI kompletterat återvinningsstationen i Storsjö. Den har nu blivit en komplett station med samtliga materialslag, tidigare fanns bara behållare för glasförpackningar. Nu kan hushållen även lämna använda förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar.

  • Återvinningsstationen vid Hackås, ICA Sporren, har nu asfalterats och inhägnats med staket. Behållare för källsortering av förpackningar av papper, plast och glas samt tidningar har ställts på plats.
  • Återvinningsstationen vid Åsarna, busstation, flyttades torsdagen den 14 november ett par hundra meter och har nu också inhägnats med staket.
  • Återvinningscentralen i Side kompletteras från och med måndag den 18 november med behållare för insamling av tidningar och förpackningar av alla materialslag förutom metall.

– Vi hoppas att invånarna i Berg uppskattar förbättringarna vid återvinningsstationerna och att de bidrar till att mängden insamlade använda förpackningar och tidningar fortsätter att hålla en hög nivå, säger Mia Steinbach, regionchef vid FTI.

Insamlingsresultatet i Bergs kommun för 2012 är högre än genomsnittet i landet förutom för tidningar. Per boende i Bergs kommun fick FTI år 2012 i retur 20.24 kg glasförpackningar, 19.55 kg pappersförpackningar, 2.40 kg metallförpackningar, 9.84 kg plastförpackningar och 30.92 kg tidningar.

I kommunen finns i dag elva återvinningsstationer som komplement till de hushåll i kommunen som har fastighetsnära hämtning av förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Annat avfall såsom grovsopor och hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på återvinningscentralerna i Svenstavik, Åsarna och Oviken.

Återvinningsstationerna är endast till för privatpersoner och hushåll. Verksamheter söker information på FTI:s hemsida.