2013-11-25

Ny återvinningsstation öppnad i Malmö

I dag har en ny återvinningsstation öppnats i Almåsa fritidsby i Malmö.

Från och med i dag öppnas en ny återvinningsstation vid Almåsa fritidsby i Malmö. Initiativet togs av koloniföreningen i Almåsa som arbetar för en hållbar hantering av avfallet. Öppnandet har kommit tillstånd genom ett bra samarbete med FTI.

– Varje gång vi inviger en återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter, säger Anneli Viberg, regionchef vid FTI.

– Det är vi på FTI som är ansvariga för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Kommunen anvisar mark och ger bygglov. Tillsammans har vi sett på olika platser och den nya i Almåsa är mycket bra, tillägger Anneli.

Återvinningsstationerna är endast till för privatpersoner och hushåll. Verksamheter söker information på FTI:s hemsida.