2013-11-27

Tänd ett ljus första advent

När värmeljus lämnas till återvinning (efter att vekeshållaren som är gjord av stål tagits bort), kan aluminiumet som behållaren är gjord av bli till nya produkter.

Inför första advent påminner vi gärna om vikten av att samla in och källsortera alla använda värmeljuskoppar.

Första advent närmar sig med stormsteg och redan tidigt på eftermiddagen har vintermörkret lagt sig som ett tjockt täcke. Det är nu under det mörka halvåret som hushållen köper som mest värmeljus. Dess främsta funktion är kanske inte som namnet antyder att skapa värme, utan snarare att vara en mysfaktor.

När det lämnas till återvinning (efter att vekeshållaren som är gjord av stål tagits bort), kan aluminiumet som behållaren är gjord av bli till nya produkter. Återvinning av aluminium sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att ta fram ny aluminium ur jordskorpan. Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir energin som sparas så stor att den kan värma upp 8 500 småhus per år.

Miljövinsten av att återvinna aluminium och stål består mest av att man sparar stora mängder energi när man återanvänder gammalt material jämfört med att tillverka nytt. Vid återvinning av aluminium förbrukas endast fem procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Motsvarande siffra för stål är 25 procent. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Läs mer här.

Fem säkerhetstips

  • Om värmeljus placeras i grupp bör de stå minst tre centimeter från varandra.
  • Lyktor av glas kan spricka av värmen, särskilt om de är trånga eller saknar ventilation.
  • Om du vill släcka ljuset mot slutet av brinntiden, kväv lågan i stället för att blåsa ut det.
  • Flytta inte värmeljuset när ljusmassan är flytande. Då kan ljuset övertända.
  • Ställ inte värmeljus direkt på ömtåliga underlag.

– Vi hoppas att hushållen fortsätter sin insamling av använda värmeljuskoppar under hela den mörka årstiden, säger Annica Dahlberg, informationschef vid FTI.

Återvinningsstationerna är endast till för privatpersoner och hushåll. Verksamheter söker information på vår hemsida.