2013-12-02

Medborgarförslag gav ny återvinningsstation

Genom ett initiativ från ett medborgarförslag etableras onsdagen den 4 december en ny återvinningsstation i Lottefors, Bollnäs.

På onsdag den 4 december öppnas en ny återvinningsstation i Lottefors, Bollnäs. Det sker genom initiativ från miljömedvetna barn på Växsjö byskola.

– Varje gång vi inviger en återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter, säger Mia Steinbach, regionchef vid FTI.

– Tack vare de miljömedvetna barnen som går på Växsjö byskola har det här blivit verklighet i Lottefors, Jag är jätteglad att den nu är på plats, säger Marie Centerwall, kommunalråd i Bollnäs.

– FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Kommunen anvisar mark och ger bygglov. Medborgarförslaget borgar för att hushållen i närheten är motiverade att källsortera och placeringen av den nya återvinningsstationen i Lottefors är vi mycket nöjda med, säger Björn Carlqvist, vd vid Borab.

Per boende i Bollnäs kommun fick FTI år 2012 i retur 14.72 kg glasförpackningar, 6.10 kg pappersförpackningar, 1.30 kg metallförpackningar, 2.11 kg plastförpackningar och 30.62 kg tidningar.

I kommunen finns i dag 20 återvinningsstationer. Annat avfall såsom grovsopor och hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral i Sävstaås.

Återvinningsstationerna är endast till för privatpersoner och hushåll. Verksamheter söker information här på vår hemsida.