2013-11-29

Nacka är Årets återvinningskommun

Priset delades ut på Återvinningsgalan 2013 den 28 november på Nalen i Stockholm.

Juryn angav I nomineringen till priset bland annat Nackas drivande arbete med att ta fram ett mallavtal för samarbetet mellan kommunerna och Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI).

- Vi har så fantastiskt engagerade medarbetare i Nacka, som går från ord till handling! sade tekniska nämndens ordförande Gunilla Grudevall-Steen när hon tog emot priset tillsammans med avfallshandläggare Katarina Södergren.

Nacka kommun var en av tre nominerade kommuner till priset som Årets återvinningskommun.

Nomineringen

"Nacka kommun har varit drivande inom Kommunförbundet i Stockholms län i arbetet med framtagandet av ett mallavtal för samverkan mellan kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Nacka kommun har också tecknat ett avtal med FTI enligt mallen. Kommunen arbetar aktivt för ett väl utbyggt system av återvinningsstationer, inte minst genom hantering av detaljplaneändringar och markupplåtelse. Därmed skapas effektiva förutsättningar för återvinning och kretslopp som kan tillvarata kommuninvånarnas miljöengagemang."

Kriterier för att vinna

"I årets återvinningskommun står miljönyttan i fokus varför det är extra viktigt att verka för ett gott samarbetsklimat med samtliga berörda parter. Årets återvinningskommun inser att information är nyckeln till att öka kommuninvånarnas engagemang för ökad källsortering. Årets återvinningskommun utgår från ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till världen utanför den egna kommunen. De vill därigenom skapa framtidens bästa kretsloppssamhälle."

Återvinningsgalan 2013 arrangeras av tidningen Recycling & Miljöteknik i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Om galan och prisutdelningen

Årets återvinningskommun