2013-12-06

Stormen Sven hindrar återvinningen

Från olika delar i Sverige kommer rapporter om problem med stora snömängder som, i brist på annan plats, hamnat så att det hindrar såväl hushåll som tömmare att nå behållarna.

Stormen som under natten dragit in över stora delar av Sverige påverkar, i sin framfart, tömning av behållare på många av våra 5 800 återvinningsstationerna runt om i landet.

Från många av våra tömningsbilar och anläggningar får vi in rapporter om att det i princip inte går att tömma alls, säger Rizwan Baig, chef för leveransavdelningen. – Materialet flyger i väg när vi försöker tömma och det är inte till gagn för miljön.

Även från olika landsdelar i norra Sverige kommer rapporter om problem med stora snömängder som, i brist på annan plats, hamnat så att det hindrar såväl hushåll som tömmare att nå behållarna.

I Skurup har två behållare för glasförpackningar, som vardera väger 100 kilo blåst ner i ett dike 50 meter bort, säger Peter Schultz, driftansvarig.

Vi ber om överseende om det är fullt eller ostädat på några stationer och ber dem som har möjlighet, att spara sitt besök till återvinningsstationen till efter helgen. De som har frågor eller vill rapportera behov av tömning är välkomna att ringa vår kundtjänst på telefon 0200-88 03 11. Vi har öppet vardagar klockan 08.00–20.00, lördagar och söndagar klockan 11.00–16.00.

Så snart vinden mojnat och givet att snöröjningen kommer igång som den ska, räknar vi med att vi kommer kunna köra ikapp under morgondagen, avslutar Rizwan.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Alla stationer från Ystad till Haparanda, ägs och drivs av FTI som har svenska producenters uppdrag att sköta insamlingen nationellt.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till ftiab.se/mottagningspunkt.