2013-12-09

Återvinningsresultat klart för 2012

Nu är återvinningsresultatet för producenter anslutna till FTI för 2012 inlämnad till Naturvårds­verket.

Återvinningsresultatet för producenter anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) för 2012 är nu inlämnad till Naturvårds­verket, en av de skyldigheter som FTI utför och som ingår i lagen om Producentansvaret.

Den totala vikten av använda förpackningar som hushåll och verksamheter lämnat och som återvunnits till nytt material under förra året har sammanställts och dividerats med vikten av den totala mängd som anslutna producenter redovisat för den Svenska mark­na­den. Vi har sedan 2010 valt att inte redovisa återvinnings­graden för tidningar då konsekvensen av att en handfull kommuner inte respekterar producentansvaret, gör en jämförelse med det nationella målet omöjlig för oss att göra.

Naturvårdsverket ansvarar för sammanställning av det nationella resultatet och FTI:s rapporterade statistik i ton för materialåtervinning under 2012 jämfört med 2011 är:

Återvinningsresultat för förpackningar av:
 2011 2012  
 RedovisatMaterialutnyttjatRedovisatMaterialutnyttjatNationella mål
Papper501 711373 829 (74,5 %)506 323382 716 (75,6 %)65 %
Plast183 83347 753 (26 %)185 15349 816 (26,9 %)30 %
Metall43 67029 750 (68,1 %)41 36528 524 (69 %)70 %
Glas202 000186 000 (92,1 %)199 000175 500 (88,2 %)70 %
TidningarIngen uppgift355 000Ingen uppgift320 00075 %

– När det gäller förpackningar av papper och av plast har en ökad källsortering lett till ökad återvinning, säger Kent Carlsson, vd vid FTI. För pappersförpackningar ligger vi högt över regeringens mål och vi närmar oss även målet för plastför­packningar. Här finns dock mer att göra. Återvinning av metallförpackningar, ligger i linje med återvinningsmålet, samtidigt som allt färre metallförpackade varor säljs.

– Störst förändring av återvinningsgraden ses i redovisningen för glasförpackningar. Beroende på att vi från 2012 redovisar dessa på ett nytt och mer rättvisande sätt, ser det ut som om återvinningen sjunker, fast den glädjande nog egentligen ökar.

– Orsaken till de sjunkande värdena för redovisat antal tidningar finns att söka i en fortsatt minskad läsning av papperstidningar. Vi skulle gärna vilja jämföra återvinnings­graden för tidningar mot det nationella målet, men kan inte göra detta då ett antal kommuner har valt egna system för insamling där materialet sedan inte lämnas till oss. Om, och i så fall var och hur dessa tidningar återvinns har vi beklagligtvis ingen kunskap om, avslutar Kent Carlsson.