2013-12-12

Hemmavinst för Solna, Täby, Borlänge och Falun

Hemmavinst är ett samarbetsprojekt mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Återvinningsindustrierna (ÅI) för en bättre miljö.

Nu introduceras Hemmavinst i Solna, Täby, Borlänge och Falun. Hemmavinst är ett samarbetsprojekt mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Återvinningsindustrierna (ÅI) för en bättre miljö. Projektet är ett led i att utvärdera hur vi bäst kan möta regeringens strävan att fastighetsnära insamling ska bli basen i insamlingssystemet för förpackningar och tidningar.

Nio av tio svenskars bidrag till hållbar utveckling är att källsortera sina förpackningar och tidningar. Många gör det på en återvinningsstation, andra hemma i fastigheten. Allt fler fastighetsägare väljer att teckna avtal med olika privata återvinningsföretag om det senare alternativet. I dag har cirka 30 procent av alla svenska hushåll tillgång till denna service i sin fastighet. Projektet Hemmavinst ska underlätta för ännu fler fastighetsägare att införa fastighetsnära insamling för hushållen och därmed öka återvinningen. Målet är att hälften av hushållen i Sverige ska ha denna bekvämlighet till 2018.

– Vi vill att boende, fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningen och villasamfälligheter ska få mer information och hitta till vår gemensamma webbplats, hemmavinst.se. Den gör det enklare för dem att begära in offerter från de återvinningsföretag som ingår i projektet, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Tanken med Hemmavinst är att varje förpackning och tidning som lämnas i husets miljörum, på gården eller i ett särskilt hus i anslutning till fastigheten, blir just en vinst. Inte minst för miljön. De boende källsorterar sina förpackningar och tidningar. Återvinningsföretagen skapar servicelösningarna, hämtar och bearbetar materialet för återvinning. FTI säkerställer och garanterar att de insamlade förpackningarna och tidningarna verkligen återvinns till nytt material.

– De aktiviter som vi på ÅI gör i projektet tillsammans med FTI ska hjälpa såväl konsumenter som vill ha återvinningen hemma som fastighetsägare som vill erbjuda tjänsten, tillägger Britt Sahleström, vd på Återvinningsindustrierna.

I Sverige är vi bra på att återvinna. Det ger många miljövinster. Viktigast är ändå vinsten som faller ut då fler återvinner mer. Fastighetsägare bidrar till miljönyttan genom att se till att de boende får närmare till sin återvinning.

FTI har näringslivets uppdrag att arbeta för en ökad återvinning. Medlemsföretagen inom branschorganisationen ÅI samlar in och återvinner material till råvaror för industrin. Vi vill tillsammans se till att ännu fler ska ha nära till sin återvinning.


Logotyp Hemmavinst