2013-12-20

Miljöbalken, så berör den dig som företagare

Nu finns en skrift som vägledning för företagare som snabbt och effektivt behöver bilda sig en uppfattning om hur Miljöbalken kan påverka deras verksamhet.

Svenskt Näringsliv har i samarbete med författaren Nicklas Skår tagit fram en skrift som ger en översiktlig presentation av Miljöbalken och utgår från frågor och situationer som företagen möter i sin dagliga verksamhet. Syftet är att den ska fungera som en vägledning för företagare som snabbt och effektivt behöver bilda sig en uppfattning om hur Miljöbalken kan påverka deras verksamhet.

Läs mer om Miljöbalken på Svenskt Näringslivs webbsida