2013-12-20

Nya regler från 1 april 2014 avseende serviceförpackningar

Från 1 april 2014 öppnas nya möjligheter vid redovisning av serviceförpackningar.

Från 1 april 2014 är det möjligt att, efter godkännande av FTI, redovisa de serviceförpackningar, som bevisligen hamnar och slutförbrukas hos en verksamhet, som verksamhetsförpackningar.

Detta kan bli aktuellt om företaget använder förpackningarna i sin egen verksamhet och att företaget har ett slutet insamlingssystem, där alla av företagets förbrukade förpackningar samlas.

Läs mer i våra Anvisningar, bilaga 1, punkt 2.2. (uppdaterad 2013-12-20). För mer information eller frågor – kontakta Eija Sundberg, telefon 08 – 566 144 13.

Läs mer om serviceförpackningar