2014-01-24

Nytt ägaravtal underlättar beslut om avfallsutredningen

FTI:s nya ägaravtal underlättar arbetet för regeringen i dess beslut att tillsätta en arbetsgrupp som senast till sommaren 2014 ska ha rett ut de frågor som inte besvarats i avfallsutredningen.

FTI:s roll som producenters utförare av ett effektivt och tydligt insamlingssystem för materialåtervinning av förpackningar och tidningar har stärkts genom beslut om ett nytt långsiktigt avtal mellan våra ägare i materialbolagen.

Det nya ägaravtalet underlättar även arbetet för regeringen när den nu tar nästa steg mot en förbättrad avfallshantering genom sitt beslut att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från berörda departement. Arbetsgruppen ska verka i nära kontakt med intressenterna och med ambitionen att senast till sommaren 2014 ha rett ut de frågor som inte besvarats i avfallsutredningen.

FTI:s vilja till fördjupad samverkan med landets kommuner är given, liksom att samverkan i och med detta kan utgå från en ny ”spelplan” som borgar för konkurrensneutralitet liksom från nya nationella mål för en ökad återvinning av förpackningar och tidningar.

– Vårt nya långsiktiga avtal borgar för kraftfull utveckling av vårt insamlings- och återvinningssystem, säger Bo Lundquist, ordförande, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

I aktieägaravtalet, som gäller från den 1 april 2014, har inarbetats det fempunktsprogram som näringslivet slog fast i remissvaret till Miljödepartementet på avfallsutredningen. Ett åtgärds­program som utvecklar systemet och där det är lätt att göra rätt för såväl konsument som producent.

Med avtalet garanteras uthållighet och kraft för att bygga ut fastighetsnära insamling, genomföra fortsatt satsning på drift och skötsel av återvinningssta­tionerna samt utveckla information till hushåll. En utveckling som ska ske i samverkan med kommunerna och som möter de förbätt­ringar hushållen vid var tid för fram i regelbundna konsumentundersökningar

Fem-punktsprogrammet i korthet:

  1. Samverkansavtal med alla landets 290 kommuner
  2. Ökad upprustning av återvinningsstationerna, inklusive mer tömning och städning
  3. 50 procent har fastighetsnära insamling 2018
  4. Konsumentundersökningar som kvalitetsuppföljning
  5. Information till hushåll för mer återvinning

    FTI;s remissvar om avfallsutredningen