2014-02-28

Insamlingsstatistiken för 2013 är klar

Statistik för år 2013 över hur mycket förpackningar och tidningar som lämnats på alla våra återvinningsstationer samt i de hus som har så kallad fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i samarbete med oss är nu klar.

Nu redovisar vi statistik för år 2013 över hur mycket förpackningar och tidningar som lämnats på alla våra återvinningsstationer samt i de hus som har så kallad fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i samarbete med oss. Uppgifter om tidigare års resultat hittar du också genom att välja årtal i listan på sidan nedan.

Mer om insamlingsstatistiken