2014-06-16

Adoptionsdop i Sigtuna

Kom till vår ”dopceremoni” som markerar vårt arbete för nolltolerans mot nedskräpning och vandalisering vid återvinningsstationerna i kommunen. Arbetet sker främst genom att fyra föreningar i Sigtuna beslutat sig för att adoptera var sin återvinningsstation i kommunen som en aktivitet mellan Sigtuna kommun och Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI).

Välkomna till ”dopet” som sker vid en ceremoni måndagen den 16 juni kl.17.00 vid John Åkerlunds väg.

I samband med dopet får du möjlighet att veta mer om samarbetsprojektet. Du får träffa representanter från FTI, kommunen och från Sigtuna IF som valt att adoptera återvinningsstationen under resten av året. Deras engagemang markeras genom att en skylts sätts på platsen. Läs mer i vårt pressmeddelandePDF