2014-08-26

Akuta problem med återvinningen i göteborg, partille och härryda

Vid en kontroll under måndagen av fordonen som tömmer återvinningsstationernas behållare för förpackningar av papper, plast och metall i Göteborg, konstaterades sprickbildning i lyftkranarna. För att till varje pris undvika en olycka har samtliga dessa lastbilar tagits bort från tömningsuppdraget.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI som ansvarar för återvinningen uppmanar nu alla som kan, att om möjligt vänta med att lämna förpackningarna till återvinning till dess man har kommit i kapp med tömningarna.

Läs mer i vårt pressmeddelande