2014-08-27

FTI:s återvinningsresultat för 2013 överträffar regeringens alla mål

Resultatet för återvinning av förpackningar och tidningar under 2013, för producenter anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) redovisades för Naturvårds­verket i juni.

- Vi överträffar alla mål som samhället satt upp och det är speciellt glädjande att så många fler plastförpackningar nu används till nytt material istället för att använda olja, säger Kent Carlsson, Vd vid FTI. Ökningen på plastförpackningar med över 9,5 % är sensationellt bra.

Den statistik i ton för materialåtervinning under 2013 jämfört med 2012 FTI i juni rapporterade till Naturvårdsverket som ansvarar för den nationella sammanställningen av resultatet är...

Läs mer i vårt pressmeddelande