2014-08-28

FTI välkomnar föreslagna förändringar

- Regeringens hållbarhetspaket lägger grunden för att ta nya steg mot bättre miljö och ökad hållbarhet i Sverige, säger Kent Carlsson, vd på FTI.

Regeringens beslut idag inom avfallsområdet, med bland annat tillståndspliktiga system, en tydligare roll för Naturvårdsverket, en skärpning av målen och inte minst att producentbegreppet definieras, välkomnas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

- Regeringens hållbarhetspaket lägger grunden för att ta nya steg mot bättre miljö och ökad hållbarhet i Sverige, säger Kent Carlsson, vd på FTI.

Att producenterna behåller ett tydligt ansvar över hela återvinningskedjan från hushållens inköp till dess att de förpackningar och tidningar de lämnar till återvinning till nytt material, är såväl miljö- som kostnadseffektivt är och har alltid varit en viktig fråga för alla producenter.

- Vår vision är att det ska vara lätt att göra rätt både för svenska konsumenter som de producenter som är anslutna till FTI. Redan idag överträffar vi de återvinningsmål som är uppsatta och ser fram emot att få nya utmaningar i höjda mål och att Naturvårdsverket blir tillsyns- och tillståndsmyndighet. Med denna tydlighet från regeringen säkerställs att konkurrens sker på lika villkor och att tidigare oklarheter mellan oss och kommunerna rätas ut.

- Det är viktigt att vi, Naturvårdsverket och kommunerna nu omsätter förordningstexten i en konkret förbättringsplan. Vi vill ha ett gott samarbete med kommunernas olika berörda fackområden för att kunna leva upp till vårt uppdrag och ansvar. Under de senaste åren har det varit trögt att utveckla systemet såsom vi vill. Alla parter har mer eller mindre väntat på regeringens beslut. Nu kan såväl vi som Sveriges kommuner sätta full fart framåt för att erbjuda ett enkelt och tydligt system som kan göra stor nytta för miljön, avslutar Kent Carlsson.