2014-10-16

Återvinningsstationen Hemmestatorp stängs tillfälligt den 21 OKT

Kommunen behöver asfaltera på platsen. Med hänsyn till detta måste vi stänga återvinningsstationen Hemmestatorp på  Värmdö tillfälligt från och med tisdag den 21 oktober.

Behållarna flyttas tillbaka någon gång under fredagen den 24 oktober.

Som ansvariga för återvinningen, ber vi alla återvinnare att vänta med att lämna förpackningar och  tidningar till återvinning eller lämna dem vid en annan av våra stationer. Närmaste återvinningstation finns vid Hemmesta Centrum.

Här kan du hitta närmaste återvinningsstation, var du än befinner dig.