2014-10-17

Ny återvinningsstation i Gnista, Uppsala ställs ut måndag 20 okt

Vi är glada att en ny återvinningsstation ställs ut på måndag den 20 oktober vid ICA Maxi på Visthusvägen 1 i Gnista. Välkommen alla återvinnare!

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för att samla in och återvinna alla dina tidningar och förpackningar åt de företag som du köpt dem av. På så sätt stannar materialen kvar i kretsloppet. Därför ger återvinningsstationer närboende hushåll möjlighet att lämna sina förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Grovsopor lämnas till kommunens återvinningscentral.

I det större perspektivet bidrar återvinning till tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar och att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser. Miljömässigt ger det vinst varje gång!

På FTI:s hemsida kan företag och verksamheter söka efter var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar.

På hemsidan kan även hushåll enkelt hitta var närmaste återvinningsstation finns.