2014-11-20

Återvinningsstationen på Romansvägen togs bort 19 nov

Återvinningsstationen på Romansvägen i Uddevalla togs bort den 19 november på markägarens begäran. Anledningen är att markägaren byggt ett hus med sopinkast på platsen och återvinningsstationen måste tas bort. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har i nuläget inte någon ersättningsplats att tillgå.

Återvinningsstationen på Romansvägen i Uddevalla togs bort den 19 november på markägarens begäran. Anledningen är att markägaren byggt ett hus med sopinkast på platsen och återvinningsstationen måste tas bort. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har i nuläget inte någon ersättningsplats att tillgå.

Som ansvariga för återvinning av förpackningar ber FTI alla återvinnare att fortsätta att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning vid någon av våra andra återvinningsstationer. De återvinningstationer som finns närmast i området står på Melodivägen, vid Ramnerödsskolan på Boxhultsvägen 18 och vid Gamla skolan på Stenbocksvägen.

På FTI:s återvinningsstationer, runt om i hela landet, kan hushåll och privatpersoner lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar. Sök här var närmaste återvinningsstation finns. På så sätt stannar materialen från alla förpackningar kvar i kretsloppet. I det större perspektivet bidrar återvinning till tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar och att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser. Miljömässigt ger det vinst varje gång!

Grovsopor lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.

Företag och andra verksamheter söka efter den var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar.

Vid frågor, kontakta:

Ulla Krohn, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 04

ulla.krohn@ftiab.se