2014-12-01

Driftstopp av tömning i Göteborg på grund av brand

En kraftig brand har lett till att delar av industriområdet på Ringön på Hisingen i Göteborg spärrats av. På grund av detta kan vår samarbetspartner inte tömma sin last vid tömningsanläggningen, som ligger i närheten. Räddningstjänsten har spärrat av området med hänsyn till risk för gasexplosion.

En kraftig brand har lett till att delar av industriområdet på Ringön på Hisingen i Göteborg spärrats av. På grund av detta kan vår samarbetspartner inte tömma sin last vid tömningsanläggningen, som ligger i närheten. Räddningstjänsten har spärrat av området med hänsyn till risk för gasexplosion.

Tömningsbilarna avvaktar i närområdet med fulla containrar, för att så fort avspärrningarna hävs få komma in och tippa. Av dryga 200 planerade tömningar av återvinningsstationer idag har hittills ett 15-tal kunnat genomföras. I nuläget ligger vi efter ungefär en halv dag i vårt tömningsschema, vilket berör cirka 100 återvinningsstationer. Vår samarbetspartners personal arbetar nu för högtryck för att komma ikapp. 

– Vi beklagar det omak som händelsen skapar för de boende i Göteborg och vi arbetar intensivt med att lösa de problem som detta medför, säger Magnus Örnborg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vi är beredda på att branden dock kan komma att få konsekvenser för oss under de närmsta dagarna framöver.

Läs vårt pressmeddelandePDF

För ytterligare information: 

Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 74
magnus.ornborg@ftiab.se