2014-12-03

Svensk GlasÅtervinnings anläggning i Hammar prisad

Förra veckan prisades Svensk GlasÅtervinning för sin återvinningsanläggning i Hammar utanför Askersund, på årets återvinningsgala. Priset fick de bland annat för sitt arbete med att hitta nya innovativa användningsområden för återvunna glasförpackningar.

Juryns motivering:

”Årets återvinningsanläggning har de senare åren satsat stort på att vidareutveckla återvinningsprocessen samt på att hitta nya innovativa återvinningsområden. Företagets fina processanläggning bidrar i hög grad till att hålla nere kostnaden för nya produkter och inga vinstmedel delas ut till ägarna utan återinvesteras istället i anläggningen och i insamlingslogistiken.”

– Jag är stolt över våra medarbetare som är förutsättningen för att vi fått detta pris, säger Hans Standar, vd för Svensk GlasÅtervinning som fick gå upp på scenen och ta emot en statyett och ett inglasat diplom ur Matilda Ernkrans (s) hand. I år har vi tillsammans behandlat och återvunnit cirka 193 000 ton förpackningsglas totalt i vår anläggning. Använda glasflaskor och glasförpackningar som blivit till nytt material.

Det är tidskriften Recycling & Miljöteknik som varje år...PDF