2014-12-04

Idrottsföreningar hjälper Örebroarna att återvinna

I Örebro tas nu ytterligare krafttag för att förbättra miljön kring ett antal utvalda återvinningsstationer. Lokala idrottsföreningar informerar nu om hur man källsorterar. De hjälper till att platta ihop och vika mjölkpaket och undersöker vad besökarna vill förbättra på sin återvinningsstation.

I Örebro tas nu ytterligare krafttag för att förbättra miljön kring ett antal utvalda återvinningsstationer. Lokala idrottsföreningar kommer under den närmaste tiden att bland annat informera kring sortering, hjälpa till att platta mjölkpaket och undersöka vad besökarna vill förbättra på sin station.

Bakom arbetet står Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som tillsammans med organisationen Städa Sverige och fyra idrottsföreningar i Örebro inlett ett samarbete som sträcker sig en bit in i februari. FTI har identifierat fyra återvinningsstationer i Örebro där problemet med nedskräpning är stort.

– Vi arbetar intensivt med olika sätt att komma tillrätta med att avfall som inte vi kan återvinna dumpas på stationerna. Det sker ofta på grund av bristande kunskap. Att engagera föreningar i detta arbete har vi tidigare erfarenhet av i Göteborg, Sigtuna och Nykvarn. Vi hoppas att deltagarna, som bonus, sprider kunskap om hur man återvinner hemmavid, berättar Ulla Krohn, regionchef vid FTI

Läs mer om vårt samarbetePDF här