fastighetsnära insamling

En hemmavinst för framtiden

Allt fler fastighetsägare väljer att erbjuda de boende fastighetsnära insamling. När förutsättningarna för ett mer resurseffektivt samhälle ökar, ökar servicen för de boende.

Du som fastighetsägare bestämmer vilken service de som bor i din fastighet ska ha. Här har vi samlat information som du kan ha nytta av när du planerar för att förbättra servicen i din fastighet.

 • 2016-12-30
  5-punktsprogrammet gasar vidare
  Ett lyckat år är snart till ända. Ett år där vi ser hela 82 samverkansavtal, många upprustade behållare och återvinningsstationer, fler avtal om fastighetsnära insamling och en lyckad kampanj för mer ...

  Gott nytt återvinningsår
 • 2016-12-13
  plastbärkassar ska nu också rapporteras till naturvårdsverket

  Statens mål är att få en realistisk bild av hur många plastbärkassar som faktiskt används i Sverige per år, men också att minska antalet som används för att hushålla med våra resurser och minska nedsk...

  Rapportering till Naturvårdsverket
 • 2016-12-06
  Låt julen bli en högtid för miljö och återvinning

  Julhandeln slår rekord igen. Enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) beräknas vi lägga totalt 77,7 miljarder kronor på inköp i december. Om miljarderna omsätts till julklappar, handlar det om cirka 1...

  Nedräkningen till jul pågår

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2016 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,19 kg

förpackningar av GLas

13,24 kG

förpackningar av papper

6,38 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

23,62 kG

Tidningar