att lyckas som beställare av fastighetsnära insamling

Miljöbalken har stor påverkan på din vardag som fastighetsägare. Den innehåller bland annat regler för fastighetens avfallshantering. Liksom företagare och verksamhetsutövare måste du ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Till hushållsavfallet räknas även grovsopor. Grovsopor innebär lösa föremål i hemmet, till exempel hyllor, soffor och sängar.

Om alla boende i din fastighet dessutom källsorterar sina använda förpackningar och tidningar och lämnar dem för återvinning minskar den totala volymen av ert hushållsavfall.

Du som fastighetsägare bestämmer vilken service de som bor i din fastighet ska ha. Du kan underlätta för de boende genom att erbjuda fastighetsnära insamling även av sådant avfall. Att hantera även detta i den egna fastigheten är en bra service för de boende.

Du väljer fritt vilken entreprenör du vill anlita för din fastighetsnära insamling och den entreprenör du väljer att anlita för att hämta förpackningar och tidningar får en ersättning av oss på FTI för de material som hämtas. En ersättning som innebär att det pris du betalar är subventionerat av svenska producenter.

Vi ställer krav på entreprenörerna

De entreprenörer som vi ersätter ska ha F-skattebevis och de tillstånd som krävs för denna typ av verksamhet. Vi ställer också krav på att entreprenören har för avsikt att bedriva sin verksamhet under längre tid. För att vi ska ge ersättning ska det som samlas in gå att återvinna till nytt material och vara sorterat så att inte olika material har blandats med varandra. Det ska också endast vara förpackningar och/eller tidningar. Om det som har hämtats innehåller andra typer av avfall eller blandats kan vi inte återvinna det på rätt sätt för miljön.

För att du ska lyckas som beställare av fastighetsnära insamling har vi här samlat information som du kan ha nytta av när du planerar för att förbättra servicen i din fastighet. Antingen om du vill införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, eller om du har något av dessa men vill öka servicen till fler typer av material.

Har du några frågor om den fastighetsnära insamling som vi subventionerar, eller något annat du vill diskutera med oss, är du alltid välkommen att höra av dig.