krav på sortering

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. Den lästa tidningen blir en ny tidning att läsa. På så sätt hjälper du till att spara stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något. Varje gång du återvinner.

För att kunna använda materialet till nya produkter är det viktigt att det insamlade materialet håller en hög kvalitet. Därför är det viktigt att följa kraven på behållarutformning och att alla behållare är rätt och tydligt märkta. Om materialet innehåller mycket felaktigt material eller föroreningar krävs extra eftersortering, vilket gör hanteringen onödigt kostsam. Är kvaliteten dålig kan det till och med vara så att materialet inte går att materialåtervinna utan sänds till förbränning.

Alla förpackningar ska vara helt tömda och dropptorra. Förpackningar av olika material ska separeras. Om det inte går att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efter det viktmässigt dominerande materialet.

Några enkla tips till boende är till exempel:

Glasflaskor och glasburkar

Exempel: flaskor och burkar av färgat eller av ofärgat glas.

Sortera så här
Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter material. Lägg färgade och ofärgade glasförpackningar i respektive behållare.

Lämna inte
Returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och övriga produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Glödlampor och lysrör lämnas vanligen på kommunens återvinningscentraler.

Plastförpackningar

Exempel: flaskor, burkar, små hinkar och dunkar, plastbärkassar, plastpåsar på rulle (t ex för frukt och grönt i matvarubutiken), refillpaket, tuber, chipspåsar och frigolit.


Sortera så här
Alla plastförpackningar kan återvinnas. Insamling av plastförpackningar kan ske på samma sätt i fastigheten som på återvinningsstationer på orten, det vill säga att alla plastförpackningar läggs i samma kärl i fastigheten. Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger var för sig. Det underlättar senare i återvinningen.

Lämna inte
Plastprodukter som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall, t ex möbler, leksaker och videokassetter. Returflaskor lämnas mot pant i butik.

Pappersförpackningar

Exempel: pasta-, mjölk- och juicepaket, pappersbärkassar, sockerpåsar, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.

Sortera så här
Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att spara transportutrymme.

Lämna inte
Kuvert läggs i hushållsavfallet/brännbart. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Metallförpackningar

Exempel: konservburkar och helt tömda sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, penseltorra färgburkar.

Sortera så här
Böj in vassa lock på konservburken. Låt korken på tuber sitta kvar.

Lämna inte
Burkar med färg- och limrester kvar lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVSdetaljer, stekpannor och andra produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller ushållsavfall. Returburkar lämnas mot pant i butik.

Tidningar

Exempel: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och skriv-/
ritpapper, pocketböcker.

Sortera så här
Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs i behållaren.

Lämna inte
Kuvert och inbundna böcker läggs i hushållsavfallet/brännbart. Pappersbärkassar, kartonger och liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar.