krav på sortering

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. Den lästa tidningen blir en ny tidning att läsa. På så sätt hjälper du till att spara stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något. Varje gång du återvinner.

För att kunna använda materialet till nya produkter är det viktigt att det insamlade materialet håller en hög kvalitet. Därför är det viktigt att följa kraven på behållarutformning och att alla behållare är rätt och tydligt märkta. Om materialet innehåller mycket felaktigt material eller föroreningar krävs extra eftersortering, vilket gör hanteringen onödigt kostsam. Är kvaliteten dålig kan det till och med vara så att materialet inte går att materialåtervinna utan sänds till förbränning.

Alla förpackningar ska vara helt tömda och dropptorra. Förpackningar av olika material ska separeras. Om det inte går att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efter det viktmässigt dominerande materialet.