Guide för att inrätta fastighetsnära insamling

Med en ökad efterfrågan på fastighetsnära insamling stiger kraven på alla som vill vara delaktiga. Det gäller såväl oss på FTI, dig som entreprenör och inte minst den som upphandlar tjänsterna, som kan vara allt från en mindre bostadsrättsförening till en större kommun.

Våra guider ska underlätta och vara ett stöd för fastighetsägare, för kommuner och även för dig som hjälp i ditt arbete att erbjuda fler fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Vi på FTI arbetar parallellt aktivt med landets kommuner som funderar på att införa fastighetsnära insamling. Därutöver erbjuder vi fastighetsägare en digital intressenamälan så de lätt kan nå de entreprenörer som har avtal med oss på FTI, allt för att korta vägen från intresse till offertförfrågan.

Sammantaget vill vi att såväl kännedom, kompetens som efterfrågan successivt ökar och att du som entreprenör kan erbjuda tjänster som möter de behov och krav som finns, för att därmed höja din attraktivitet i allmänhet och som FNI-leverantör i synnerhet.

I länkarna till vänster kan du ladda upp och skriva ut våra tre guider anpassad för vardera intressent.