Vad behöver vi göra när vi är anslutna till FTI?

Denna sida är ändrad enligt vad som gäller fr o m 1 april 2015.

Som ansluten till FTI ska du redovisa (i kg) de förpackningar som ni ansvarar för.

Detta ska redovisas:

  • Förpackningar av papper (papp/kartong, wellpapp), plast och metall. Detta innefattar såväl konsument-, grupp- som transportförpackningar. Även förpackningar som används inom industrin ska redovisas.

  • Förpackningar kring importerade varor. Detta gäller även införsel från annat EU-land.

  • Inköpta förpackningar som du själv fyller/packar eller packar om

Export/utförsel ska alltid dras bort i beräkningen. Tillverkarförpackningar ( f d service- eller odlarförpackningar) redovisas av importörer eller tillverkare.