En vinst för miljön – att vara del av kretsloppet

Det ska vara lätt att göra rätt. Återvinningsstationerna spelar idag huvudrollen i insamlingssystemet för förpackningar och tidningar och de kommer även framöver utgöra en viktigt grund för gemene mans möjligheter att lämna dessa till återvinning. Men tiderna förändras, kraven skärps om en ökad tillgänglighet och bekvämlighet. Med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ökar vi materialåtervinningen

Minskad energiåtgång, mindre belastning på miljö och klimat och inga sopberg är bara några av fördelarna med att inte låta naturens råvaror falla ur kretsloppet. Dessutom är det ett sparande på sikt. Idag har drygt 30 procent av svenska hushåll, via FTI´s system möjlighet att återvinna nära sitt boende. Vi vill att fler ska ha samma möjlighet. Och för att åstadkomma det måste boende, fastighetsägaren, avfallsentreprenören och FTI arbeta tillsammans.

FTI garanterar att materialet som samlas in återvinns som insatsmaterial i nya produkter. Avfallsentreprenören erbjuder ett insamlingssystem baserat på de boendes önskemål. Fastighetsägaren tecknar avtal och ställer i ordning ett lämpligt rum för de boende. Och de boende får en närhet till möjligheten att källsortera som gör att man enklare kan bidra till att rädda planeten genom sin återvinning av förpackningar och tidningar.

Via menyn här till vänster får du veta mer om hur just du bäst bidrar till en högre service som leder att fler förpackningar och fler tidningar återvinns till nytt material