2015-01-26

Samverkansavtal lägger förutsättningar för mer insamling

Göteborgs stad och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, har under 2014 tecknat ett nytt avtal om samverkan gällande insamling av förpackningar och tidningar. Ett resultat av samverkansavtalet är att man tillsammans ska genomföra ett projekt för att öka den fastighetsnära insamlingen i kommunen.

FTI och förvaltningen kretslopp- och vatten inom Göteborgs stad har i december beslutat att starta ett gemensamt projekt om fastighetsnära insamling, FNI, som ska bedrivas under 2015. Projektnamnet ”Mer FNI åt göteborgarna” anger tydligt projektets mål om att öka den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar. Effekterna som parterna vill uppnå är att minska mängden förpackningar och tidningar i hushållsavfallet. Även mätningar av kundnöjdheten i utvalda bostadsområden blir en viktig vägvisare för framtiden. 

– Projektet ska öka den fastighetsnära insamlingen och ge fakta om bästa sätt att minska hushållsavfallet och få fler förpackningar och tidningar till materialåtervinning, säger Emma Hilmersson, projektledare i ”Mer FNI åt göteborgarna” på kretslopp och vatten. Ett av stadens mål är att mängden av så kallat producentansvarsmaterial som slängs i det brännbara hushållsavfallet skall halveras till år 2020. Det är för att nå detta mål som vi vill utveckla samarbetet som vi inlett inom ramen för vårt nytecknade samverkansavtal med FTI. 

Läs mer om projektet i vårt pressmeddelandePDF