2015-02-11

Se i mobilen när din återvinningsstation töms och städas

Bli testpilot av vår nya webbfunktion, som underlättar för dig att se när du bäst lämnar dina förpackningar och tidningar till återvinning utan att riskera att det är fullt. Via "Hitta en återvinningsstation" kan du nu se när vi tömde behållarna på din station senast och när nästa tömning är planerad. Lägger du en genväg på skärmen i din mobiltelefon blir det enkelt.

Att du som återvinnare kan hitta var närmaste återvinningsstation står på FTI hemsida är inget nytt. Nu utökas informationen om återvinningsstationerna med vår nya webbfunktion. Från den 11 februari visas även datum och tid för när tömning och städning sker och du kan se detta direkt i din mobiltelefon. Lägger du till en genväg på skärmen i mobiltelefonen kan du snabbt och enkelt nå den informationen, även om du befinner dig på en ort i landet du inte känner till.

- Nu lägger vi ut information på hemsidan om när vi tömde eller städade återvinningsstationen senast och när det är planerat att göras nästa gång. Vi hoppas att den här servicen ska underlätta vardagen för hushållen, säger Henrik Nilsson, planeringschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Saknas information om dag eller tid för tömning eller städning på en återvinningsstation, så kan du kontakta oss och anmäla det. Vi välkomnar att på flera sätt snabbt få vetskap om när avvikelser sker på återvinningsstationerna, för att åtgärda dem.

FTI:s arbetar målinriktat för att öka återvinningen i landet. Med den utökade informationen på hemsidan vill man öka samverkan med landets alla återvinnare i det kontinuerliga arbetet med att se till att återvinningsstationerna är rena och snygga och blir en naturlig plats att gå till för fler.

FTI har tömnings- och städningsscheman för alla återvinningsstationer i hela landet. Vi samarbetar med entreprenörer, som anmäler till FTI när tömning eller städning genomförts. Vi anpassar scheman för varje station med hänsyn till årstid och säsong.

Se uppgifter om städning och tömning

Läs mer i vårt pressmeddelandePDF