2015-03-02

Statistik insamling för 2014

Nu är den kommunvisa insamlingsstatistiken för 2014 års insamling av förpackningar av glas, papper, plast och metall samt för tidningar presenterad på hemsidan under Vår verksamhet.

Se statistiken för din kommun