1. Återvinningsstationer

Nedan kan du följa vår progressrapport för 2015.

Vårt utvecklingsarbete under januari - maj har varit följande:

Kvalitetsmätning - SLA (service level agreement)

 • Konkretisering av leveransmål för tömning
 • Uppföljning och utvärdering av och mot mål beträffande tömning
 • Planering av projekt för övriga SLA 

Tydligare visuellt uttryck i dekaler och skyltar på stationerna

 • Test av nya dekaler och skyltar startad vid Västgötagatan och Munkbron
 • Utformning och beslut om olika dekaler och skyltar att testas på fyra platser

Ny övergripande strategi för insamlingssystemet

 • Interna arbetsmöten med alla materialbolag om strategi för återvinningsstationer​

Minskad nedskräpning

 • Slutredovisat samarbetsprojekt med Sigtuna
 • Avslutat ”fadderprojekt” i Örebro tillsammans med Städa Sverige
 • Fortsatt samarbetsprojekt i Södertälje med polis, kommun och andra viktiga samhällsaktörer

Optimerad tömning

 • Sollefteå
 • Kiruna
 • Vimmerby
 • Västervik
 • Östhammar
 • Stockholm

Stationsupprustning

 • Upprustning av stationerna i Alvesta, Falun, Tranemo, Nässjö, Eksjö, Sandviken, Falköping och Uddevalla. Därutöver pågår även fortsatt upprustning i södra Sverige.

Behållarbyten/-renoveringar

 • Systembyte av behållare sker i Vellinge, Ljusdal och Sundbyberg
 • Systembytet i Sundbyberg ar slutförts.
 • Behållarbyten pågår i Stockholm.
 • Renoveringar av behållarna har primärt skett i Östergötlands län, Västergötlands län (ex Göteborg) och Stockholms län utöver några smärre arbeten i resten av landet.
sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.