4. Kvalitetskontroller

Nedan kan du följa vår progressrapport för 2015.

Under maj har vi arbetat med följande:

  • Arbete med framtagande av enkät och genomförandeplan pågår.
  • En intern workshop har genomförts för att fastställa förväntningar, utformning och tydliggöra kostnadsbild.

Under april har vi  arbetat med följande:

  • Analys av opinionsundersökning 2015 pågår. Planering inför intern workshop inför fortsatt arbete pågår

Vi har under januari – mars påbörjat arbetet med att utforma enkätfrågor.

  • Opinionsundersökning 2015 i samverkan med Naturvårdsverket och Avfall Sverige genomförd och återrapporterad.
sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.