4. Kvalitetskontroller

Nedan kan du följa vår progressrapport för 2015.

Under maj har vi arbetat med följande:

  • Arbete med framtagande av enkät och genomförandeplan pågår.
  • En intern workshop har genomförts för att fastställa förväntningar, utformning och tydliggöra kostnadsbild.

Under april har vi  arbetat med följande:

  • Analys av opinionsundersökning 2015 pågår. Planering inför intern workshop inför fortsatt arbete pågår

Vi har under januari – mars påbörjat arbetet med att utforma enkätfrågor.

  • Opinionsundersökning 2015 i samverkan med Naturvårdsverket och Avfall Sverige genomförd och återrapporterad.