2015-03-31

Tillfälliga driftsproblem i Örebro län

Återvinningsstationer i Örebro kan under kortare perioder sakna tidningsbehållare för återvinning.

I samband med pågående utbyte av tidningsbehållare i Örebro län, finns risk för att återvinningsstationer under kortare perioder kan vara helt utan tidningsbehållare för återvinning. Dessutom kan tidningsbehållare bli fyllda fortare än normalt. Vi beklagar omaket som utbytet kan orsaka och hoppas på allmänhetens förståelse. Se gärna här på hemsidan och få uppgift om när just din station tömts. Det underlättar för dig att planera in ditt besök. Utbyten planeras pågå fram till och med 7 april, men kommer inte ske under påskhelgen.