2015-04-23

Ny väg för att lämna Värmeljushållare

I mars kom Naturvårdsverket med sin tolkning av ett förtydligande för värmeljuskoppar gjort av EU, rörande EU-direktivet för producentansvar. Enligt EU finns det inte något producentansvar för värmeljuskoppar eftersom de inte räknas som en förpackning. Därför är återvinningsstatio­nen fel plats för att ge dessa ett nytt liv.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i hela landet, har fått besked av Naturvårdsverket att värmeljuskoppen inte ska betraktas som en förpackning. Naturvårdsverket hänvisar i meddelande till sin tolkning av ett förtydliganden från EU om vad som ska anses vara förpackningar och inte. Som en konsekvens av deras tolkning, ska det avfall som uppstår när värmeljus brunnit ut, hanteras av kommunerna.

– Vi kan inte längre ta emot några värmeljuskoppar i våra återvinningsbehållare med hänvisning till beskedet från Naturvårdsverket, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vårt uppdrag är att se till att täcka våra kostnader utan att gå med vinst. Med den nya tolkningen behöver de producenter som säljer värmljuskopparna inte längre betala för insamling och återvinning av kopparna. En kostnad som för varje kilo aluminium uppgår till 2 kronor och 21 öre netto.

Eftersom värmeljuskoppen inte definieras som en förpackning är det varje kommun som ska besluta om hur koppen ska hanteras då ljuset brunnit ut. Det avfall som i lag regleras som producentansvar ska av berörda företag – inte kommunen – samlas in och återvinnas. Producentansvar gäller bland annat för förpackningar och tidningar. Därför äger, driver och utvecklar FTI systemet för insamling och material­återvinning av förpackningar och tidningar i hela Sverige.

–Svenska konsumenter är duktiga på återvinning generellt och många sorterar gärna ut och återvinner värmeljuskoppen. Därför är förtydligandet från EU och den konsekvens detta kan komma få, något som vi verkligen beklagar. säger Annica Dahlberg, informationschef på FTI. – Att lägga värmeljuskopparna i soppåsen är dåligt för miljön och vi arbetar för att istället kommunerna ska ordna med bra alternativ och vidta erforderliga informationsåtgärder för att ändra det nu invanda beteendet.

Insamlingssystemet för värmekoppar kan variera mellan kommunerna. FTI hänvisar därför till den information som varje kommun tillhandahåller, exempelvis på kommunens hemsida

–Jag har full förståelse för att beslutet, som ligger helt utanför vår kontroll, uppfattas som obegripligt för alla som liksom oss är miljömedvetna. Trots det måste vi gå ut med uppmaningen att inte lägga uttjänta värmeljuskoppar i våra behållare. Om hushållen fortsätter lämna dem där kommer kostnaden för återvinningen leda till högre pris för de varor där producentansvaret fortfarande gäller, vilket är helt orimligt, avslutar Kent Carlsson.

Se vårt pressmeddelande härPDF