Ersättning för fastighetsnära insamling

Vi ger de avfallsentreprenörer vi har avtal med en ersättning för det material som samlas in i det fastighetsnära systemet. Ersättningen är viktbaserad så ju mer som samlas in desto högre blir ersättningen.

Är du intresserad att teckna ett FNI-avtal, maila oss på fni@ftiab.se eller ring 08-566 144 00

Gällande ersättning för återvinningsföretag som erbjuder fastighetsnära insamling. Ersättningen gäller från 1 april 2015:

  • Pappersförpackningar (per ton): 425 kronor
  • Plastförpackningar (per ton): 500 kronor
  • Metallförpackningar (per ton): 1 400 kronor
  • Glasförpackningar (per ton): 100 kronor
  • Tidningar (per ton): 400 kronor