Avtal om fastighetsnära insamling

Ett avtal med fastighetsägare ger rätt till avtal även med oss på FTI. FTI betalar ut en ersättning för material som samlas in i det fastighetsnära systemet. Den ersättningen ska komma fastighetsägaren till del då man knyter avtal med en avfallsentreprenör som har avtal med FTI. Låter det krångligt?

Det är enklare än det låter:

  • En fastighetsägare/bostadsrättsförening/samfällighet vill införa källsortering av förpackningar och tidningar.
  • Man fyller i en intresseanmälan på vår hemsida
  • Ett mail skickas till samtliga anslutna avfallsentreprenörer i den geografiska regionen.
  • Avfallsentreprenören återkommer med en offert och avtal skrivs.
  • Avfallsentreprenören, som har ett avtal med FTI, kompletterar den nya kunden i systemet och materialet som körs in till FTI´s mottagningsanläggningar blir ersättningsgrundande.
  • FTI betalar ut en ersättning till avfallsentreprenören och den ersättningen förs sedan vidare (oftast genom ett reducerat pris i offerten) till kunden.