kartläggning - en väg att nå marknaden

Kartan för fastighetsnära insamling är på väg att ritas om och betydligt fler hushåll än idag ska inom några år, ha tillgång till återvinning på hemmaplan. Andelen ska öka från 30 till 50 procent och för att få en tydligare bild av marknaden har vi delat in den i fyra segment, enligt nedan. För mer information om respektive segment ladda ner vår guide i pdf-format. Du hittar den här

Villor och villasamfälligheter

Totalt antal hushåll: 1,8 miljoner. Kvar att bygga ut januari 2015: 96 procent

Bostadsrättskooperativ och privata fastighetsägare. Totalt antal hushåll: 800 000 Kvar att bygga ut i januari 2015: 45 procent

Allmännyttan och studentbostäder. Totalt antal hushåll: 900 000 Kvar att bygga ut i januari 2015: 40 procent

Mindre privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Totalt antal hushåll: 1,0 miljoner Kvar att bygga ut januari 2015: 70 procent