2015-05-06

”Regeringen äventyrar miljömålen”

I Dagens Samhälle den 6 maj, uttrycker den större delen av ett samlat svenskt näringsliv sin oro över att regeringen överväger slå in på en väg som äventyrar näringslivets pågående innovationsarbete och strävan mot en cirkulär ekonomi.

I debattartikeln framhålls att framgångar på återvinningsområdet riskeras - liksom möjligheten att nå de nya och ambitiösa mål som satts till år 2020.

För så kan regeringens avisering om att kommunalisera stora delar av näringslivets arbete med återvinning sammanfattas. I stället för att låta näringslivet fortsätta satsa så väntar i värsta fall återigen långa och komplicerade utredningar med ett dödläge som följd.

Utskrift från Dagens SamhällePDF