2015-05-23

Slå inte sönder en återvinning som fungerar

Åsa Romson (MP) och Matilda Ernkrans (S) föreslår i debattartikeln ”Nu gör vi det lättare att leva miljövänligt” i Dagens Samhälle 8/5 ett nytt kommunalt monopol för insamling av förpackningar och tidningar. Ett motiv som anges är att Sverige ligger långt efter andra länder, exempelvis Österrike, när det gäller återvinning av matavfall. Problemet är att de som är ansvariga och inte når målen är kommunerna – de som nu enligt miljöministern även ska få överta näringslivets ansvar.

I en replik som publicerades den 18 maj säger vd Kent Carlsson som svar på miljöministerns påstående om att näringslivet saknar ekonomiska incitament för ökad återvinning att ministern därmed underkänner den mål- och ansvarsstyrning som gällt sedan producentansvarets införande 1994. Då som nu med ett tvingande producentansvar och målstyrning, något som vi länge velat utveckla till tillståndspliktiga system för bättre kontroll och uppföljning.

Redan i dag har 1,3 miljoner hushåll tillgång till fastighetsnära insamling genom producenterna. Men Åsa Romsson och Matilda Ernkrans påstå att vi har för lite fastighetsnära insamling, FNI. Man kan förledas att tro att en kommunalisering skulle leda till mer FNI. Men kommunala bolag säger via Avfall Sverige att de vid en kommunalisering vill ha undantag så att FNI inte ska kunna krävas, ”i annat fall riskerar kommunen att behöva tillhandahålla FNI för de enskilda fastighetsägare som begär det, såvida det inte bedöms vara oskäligt”. Att kommunalt monopol är att likställa med fastighetsnära insamling dementeras alltså av den kommunala intresseorganisationen utan att miljöministern drar slutsatser av detta.

Läs hela repliken: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sla-inte-soender-en-atervinning-som-fungerar-15731