2015-05-27

”Dåligt regeringsbeslut försämrar återvinningen”

"I stället för att avfallshanteringen och återvinningen blir bättre får vi nu på grund av regeringens förhastade ställningstagande en ny period av osäkerhet inom området. Det kommer leda till att viktiga investeringar fördröjs, med sämre service och miljöresultat som följd."

Lena Ek , miljöpolitisk talesperson (C) ger replik på debattartikel i Dagens samhälle. I en analys av förslaget från regeringen säger hon: Med allmänna förhoppningar om bättre miljönytta vill man nu damma av och återigen utreda ett förslag som redan utretts och avfärdats av alla berörda. Varför är oklart. Troligen är man bunden av ett förhastat ställningstagande som kom till utan att man tänkt igenom konsekvenserna.

Läs hela repliken: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/daligt-regeringsbeslut-foersaemrar-atervinningen-15886