2015-06-05

VafabMiljö är inte returpappersproducent

Den 21 maj slog SVEA HOVRÄTT, Mark- och miljööverdomstolen fast att det kommunala renhållningsföretaget VafabMiljö inte längre får samla in returpapper.

VafabMiljö ger ut en tidning och cirkulationsblad lokalt till hushållen med information om dess verksamhet och säger sig med anledning av det vara producent. Mark- och miljööverdomstolen slår dock i ett domslut den 21 maj 2015 fast att VafabMiljö inte längre får samla in returpapper. Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning anses företaget inte vara producent av returpapper i lagstiftningens mening då de inte yrkesmässigt producerar returpapper. Domslutet innebär att Vafab ska upphöra med den insamling och bortforsling av returpapper som de hittills bedrivit inom Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun.

Läs avgörandet här: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M%2010438-14.pdf