1. Återvinningsstationer

Nedan kan du följa vår progressrapport för 2017

Tydligare visuellt uttryck i dekaler och skyltar på stationerna

  • Utvärdering av städning, klotter och sopdumpning pågår

Optimerad tömning

  • Utvärdering av tömnings- och städscheman för jul- och nyårshelgen.

Stationsupprustning och nyetableringar

  • Fokuserat på detaljplanering av arbete under 2017.

Minskad nedskräpning

  • ​Sopdumpningsprojekt 2017 startad

Behållarbyten/-renoveringar

  • Fokuserat på detaljplanering av arbete under 2017

Ny övergripande strategi för insamlingssystemet

  • Avvaktar Naturvårdsverket planering av TIS-krav (krav på tillståndspliktiga insamlingssystem) inför fortsatt internt arbete.

Kvalitetsmätning - SLA (service level agreement)

  • Uppföljning och utvärdering av och mot mål beträffande tömning