Vad vi vill uppnå

I linje med övergripande strategi för insamlingssystemet upprustar vi återvinningsstationer samt säkerställer god driftskvalitet genom framtagande och uppföljning av olika mått på leveranskvalitet för vart och ett av våra fem materialbolag.