2. Fastighetsnära insamling

Ny kampanjsida www.fni.nu

Vi har lanserat en ny kampanjsida med fokus på Fastighetsnära insamling, FNI, och syftet är att svara på frågorna

  • Vad är FNI
  • Vad vinner jag på FNI
  • Hur fungerar FNI
  • Hur kommer jag igång

http://www.fni.nu är en samlingsplats för FNI-frågorna på ett mer säljande och lättsamt sätt och vi hänvisar hit till vår hemsida när det gäller återvinning i stort.

Kommunikation till bostadsrättsföreningar

Planen för kommunikationen till bostadsrättsföreningar i syfte att få fler att inrätta och utöka källsortering för förpackningar och tidningar pågår. Målet är att genom kommunikationen få fler att förstå vinsten med att sortera ut förpackningar och tidningar, inte bara för miljön utan även för den egna föreningens ekonomi. Ju fler förpackningar som sorteras ut, desto färre hamnar i restavfallet och då bör ni kunna minska på de hämtningarna.

Avtal med entreprenörerna för fastighetsnära insamling

Vi har avtal med ett 70-tal entreprenörer som arbetar aktivt för att bygga ut den fastighetsnära insamlingen. Vissa entreprenör arbetar i ett begränsat geografiskt område medan andra finns över hela landet. Gemensamt är att vi tillsammans arbetar för att nå målet, att öka insamlingen av förpackningar och tidningar för att vi ska nå insamlingsmålen. I samband med nya avtal sker ett arbete med att förbättra vår FNI-produkt, arbetet sker i nära samarbete med entreprenörerna. De nya avtalen träder i kraft 1/1 2018.