2. Fastighetsnära insamling

Nästan 1,6 miljoner hushåll har idag Fastighetsnära Insamling (FNI), det motsvarar drygt 35% av landets hushåll. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar erbjuder möjlighet att källsortera i eller direkt anslutning till bostaden och fler kommunpolitiker tar beslut om att införa FNI även för boende i villor. En positiv trend! Idag slängs 30% av förpackningarna i hushållssoporna vilket är ett resursslöseri när papper kan återvinnas upp till sju gånger, metallburkar och glasflaskor hur många gånger som helst. Tillsammans ökar vi insamlingen.

Läs mer om FNI på http://www.fni.nu.