Anslut dig till FTI

Genom att ansluta ditt företag till FTI uppfyller du producentansvaret både fysiskt - genom insamling och återvinning - och genom information och rapporter till kunder och myndigheter.

Producenter med förpackningar av papper, plast och metall ansluter sig till FTI. Producenter med förpackningar av glas ansluter sig till Svensk GlasÅtervinning. Producenter med tidningar och returpapper kontaktar Pressretur, se deras webbsida PappersKretsen.

Vilka företag ansluter sig?

1. Importörer — företag som från utlandet för in/importerar förpackade varor 
2. Fyllare — företag som fyller förpackningar 
3. Tillverkare och importörer av så kallade Tillverkarförpackningar (f d service- och odlarförpackningar),

Folder "Återvinning för ett hållbart samhälle"PDF

Se en kort informationsfilm om FTI

Beställ mer information från FTI

 • 2016-10-24
  Minskad förbrukning av plastbärkassar
  EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Naturvårdsverket har utrett möjliga sätt att minska förbrukningen av plastbärkassar. Belastningen av pla...

  FTI:s remissvar på förslaget
 • 2016-09-29
  Återvinningens dag firas den 29 september

  Varje dag har nästan alla svenskar fokus på återvinning. Att göra gott för miljön genom denna enkla gärning är det många som gör. Vi på FTI ser till att det du återvinner samlas in och sänds till olik...

  svenskarna bäst i Europa
 • 2016-09-26
  Ebbot Lundberg återvinner musik i kampanj för att nå höjda återvinningsmål

  Det krävs ingen större uppoffring att återvinna men det gör stor skillnad för miljön om fler gör det och det vill jag medverka till, säger Ebbot. Han medverkar bland annat genom att återvinna och lans...

  Ebbot vill engagera till ökad återvinning

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2015 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

19,93 kg

förpackningar av GLas

13,51 kG

förpackningar av papper

6,08 kG

förpackningar av plast

1,58 kG

förpackningar av metall

26,24 kG

Tidningar