Anslut dig till FTI

Genom att ansluta ditt företag till FTI uppfyller du producentansvaret både fysiskt - genom insamling och återvinning - och genom information och rapporter till kunder och myndigheter.

Producenter med förpackningar av papper, plast och metall ansluter sig till FTI. Producenter med förpackningar av glas ansluter sig till Svensk GlasÅtervinning. Producenter med tidningar och returpapper kontaktar Pressretur, se deras webbsida PappersKretsen.

Vilka företag ansluter sig?

1. Importörer — företag som från utlandet för in/importerar förpackade varor 
2. Fyllare — företag som fyller förpackningar 
3. Tillverkare och importörer av så kallade Tillverkarförpackningar (f d service- och odlarförpackningar),

Folder "Återvinning för ett hållbart samhälle"PDF

Se en kort informationsfilm om FTI

Beställ mer information från FTI

 • 2016-11-07
  Upphandling Planeras
  FTI:s avtal för insamling, anläggning, omlastning och transport löper ut under kommande år. Av den anledningen arbetar vi med att förbereda för kommande upphandling. Vi håller håller just nu på att fä...

  Logistikupphandling 2017
 • 2016-11-02
  Smart teknik revolutionerar återvinning av glasförpackningar

  Med hjälp av en så kallad nivåmätare effektiviseras tömningen av behållare för glasförpackningar på återvinningsstationerna. En hantering som fram till nu inte varit optimal. Bakom initiativet står Sv...

  Nivåmätare effektiviserar tömningen
 • 2016-10-24
  Minskad förbrukning av plastbärkassar

  EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Naturvårdsverket har utrett möjliga sätt att minska förbrukningen av plastbärkassar. Belastningen av pla...

  FTI:s remissvar på förslaget

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2015 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

19,93 kg

förpackningar av GLas

13,51 kG

förpackningar av papper

6,08 kG

förpackningar av plast

1,58 kG

förpackningar av metall

26,24 kG

Tidningar