Vad vi vill uppnå

Enhetliga men lokalt anpassade avtal med samtliga 290 kommuner

  • revidera befintligt samverkansavtal och arbeta med att förankra detta inom kommunsverige.
  • överläggningar med rätt part inom kommunen