Bakgrund

Vårt svar 121221 på remiss av Avfallsutredningens betänkande SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering:

Tillsammans med kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har vi tagit fram och politiskt förankrat en mall för samverkansavtal mellan FTI och kommunerna i Stockholms län. Syftet med samverkansavtalet är att kommunen och FTI lokalt ska vara överens om:

 • det lokala insamlingssystemet
 • fördelningen av ansvar
 • parternas roller i ett fungerande insamlingssystem
 • målsättning för servicegrad utifrån ett medborgarperspektiv
 • hantering av bygglov och detaljplaner

Samverkansavtalet är juridiskt bindande, omfattar en gemensam vision om insamlingssystem och skapar en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna. Avtalet ger kommunen efterfrågad möjlighet att via tillsyn följa upp FTI:s åtaganden.

Vad har hänt sedan dess:

Under perioden 2012-2014

 • Det modellavtal vi utarbetat tillsammans med KSL har vi använt som ett modellavtal för att avtala former för samverkan med landets samtliga kommuner.
 • Under åren 2012 och 2013 tecknade vi samverkansavtal med totalt 38 kommuner sammantaget.
 • Under 2014 har vi tecknat samverkansavtal med 14 kommuner

Nedan är vår progressrapport för 2015:

Vid 2015 års utgång har sammanlagt nu 70 kommuner samverkansavtal. Dessa 70 kommuner svarar för 34% av Sveriges befolkning. Antal samverkansavtal som vi tecknat respektive månad

 • December 3. Efter det att december redovisats på hemsidan slöts ytterligare ett avtal som redovisas under januari 2016.
 • November 1.
 • Oktober 2.
 • September 2.
 • Augusti 1.
 • Juli 0.
 • Juni 4.
 • Maj 1.
 • April 1.
 • Januari – mars 3.

Nedan är vår progressrapport för 2016.

Vid 2016 års utgång sammanlagt 82 kommuner samverkansavtal. Dessa kommuner ger en ännu bättre återvinning för över 38 % av Sveriges befolkning. Antal samverkansavtal som vi tecknat respektive månad:

 • Januari 1. (avtalet påtecknades av kommunen redan i slutet av december 2015)
 • Februari 1.
 • Mars 1.
 • April 0.
 • Maj 0.
 • Juni 1.
 • Juli 0.
 • Augusti 1 (undertecknades i juli)
 • September 1.
 • Oktober 0.
 • November 2.
 • December 4.