4. Kvalitetskontroller

Nedan kan du följa vår progressrapport för 2017.

Förankring och diskussioner med de berörda 18 kommunerna pågår. Visst medialt utrymme har getts resultaten i lokalpress.

Vi har haft möten med några av de kommuner där undersökningen genomförts för att presentera och gå igenom resultat. I samråd har vi gett ut pressmeddelande och vi har fått viss uppmärksamhet i lokalpress kring resultaten. Resultaten i de 18 kommuner där årets undersökning genomförts finns nu publicerade under denna flik.

I slutet av maj fick vi undersökningsresultaten från genomförda kommuner enligt nedan. Fältperioden avslutades under Q2 och resultaten analyseras och presenteras för och diskuteras med respektive kommun under Q3.

Undersökningen som tagits fram under det gemensamma projektet har genomförts. Syftet är att vi med berörda kommuner ska få en gemensamt accepterad bild av insamlingssystemets lämplighet i kommunen. Resultatet utgör ett delunderlag till planeringen av insamlingssystemet lokalt. Undersökningen genomförs i år i följande 18 kommuner

 • Ekerö
 • Eksjö
 • Falun
 • Gällivare
 • Hallstahammar
 • Katrineholm
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Lomma
 • Mörbylånga
 • Nykvarn
 • Olofström
 • Salem
 • Sandviken
 • Skövde
 • Strömsund
 • Sunne
 • Tranemo

Under februari har vi arbetat med följande:

 • Slutrapport för projektet utarbetad och godkänd av ledningen
 • Arbetet med konsumentundersökningen lämnat projektformatet och gått över till löpande arbete.

Under januari har vi arbetat med följande:

 • Inhämtat offerter från undersökningsföretag
 • tagit fram en bruttolista på vilka kommuner som skulle vara intressanta att genomföra undersökning i under 2017.