4. Kvalitetskontroller

Nedan kan du följa vår progressrapport för 2017.


Under januari har vi arbetat med följande:

  • Inhämtat offerter från undersökningsföretag
  • tagit fram en bruttolista på vilka kommuner som skulle vara intressanta att genomföra undersökning i under 2017.