4. Kvalitetskontroller

Nedan kan du följa vår progressrapport för 2017.


Under februari har vi arbetat med följande:

  • Slutrapport för projektet utarbetad och godkänd av ledningen
  • Arbetet med konsumentundersökningen lämnat projektformatet och gått över till löpande arbete.

Under januari har vi arbetat med följande:

  • Inhämtat offerter från undersökningsföretag
  • tagit fram en bruttolista på vilka kommuner som skulle vara intressanta att genomföra undersökning i under 2017.